ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICIILOR SOCIALE

Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat. Categoriile de furnizori sunt prevăzuți în Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, după cum urmează:
 
Furnizori publici de servicii sociale:
a) structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
c) unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
 
Furnizori privaţi de servicii sociale:
a) organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
b) culte recunoscute de lege;
c) persoane fizice autorizate în condiţiile legii;
d) filiale şi sucursale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) operatori economici cu scop lucrativ
 
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în baza criteriilor specifice, ce reprezintă cerințele de bază prin care se evidențiază capacitatea acestora de a înființa, a administra și acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare, pe perioadă nedeterminată.
 
Pentru a fi acreditați, furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, respectiv:
a) sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevăzute la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
b) sunt înfiinţaţi în condiţiile legii;
c) au atribuţii stabilite de lege pentru înfiinţarea, acordarea şi finanţarea serviciilor sociale sau au prevăzute în actul de înfiinţare/statut activităţi privind serviciile sociale;
d) durata de funcţionare a furnizorului, conform actului de înfiinţare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care intenţionează să le înfiinţeze;
e) au capacitate managerială pentru înfiinţarea şi furnizarea de servicii sociale;
f) serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 şi sunt organizate în condiţiile legii.
 
Totodată, furnizorii se angajează ca, în termen de maximum 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, să înfiinţeze şi să acorde servicii sociale în condiţiile legii.

Afișează conținut

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro