SERVICIILE DE PROTECȚIE A COPILULUI

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabileşte atât tipurile de servicii destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cât şi pe cele de protecţie specială a copilului care a fost temporar sau definitiv separat de părinţi. S-au organizat şi au devenit funcţionale următoarele tipuri de servicii: servicii de ziservicii de tip familial şi servicii de tip rezidenţial.

SERVICII DE ZI

Sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Acestea cuprind:
a) centre de zi;
b) centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi;
c) centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copiilor cu probleme psihice şi sociale;
d) serviciile de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul.
 

SERVICII DE TIP FAMILIAL

Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului.

SERVICII DE TIP REZIDENTIAL

Rolul serviciilor de tip rezidenţial este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului.

Aceste servicii includ centrele de plasament (inclusiv casele de tip familial), centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, precum şi centrele maternale.

Instituții cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului

  • La nivel central – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie aflată în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
  • La nivel judeţean – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), în subordinea Consiliilor Judeţene, respectiv a Consiliilor Locale ale Municipiului Bucureşti;
  • La nivel local – Serviciile Publice de Asistenţă Socială, organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale.

Conform art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie aflată în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, are responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează.

STANDARDE MINIME DE CALITATE

Domeniu: Protecția copilului
 
Ordinul MMJS  nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
Ordinul MMJS nr.25/2019 - Anexa 5
Ordinul MMJS  nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
Ordinul MMJS  nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
 
Ordinul MMFPSPV nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, anexele 1-8
 
 
Situația Serviciilor Sociale licențiate pentru Copii și Familii cu Copii
 
 
 

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro