Despre proiect


Ministerul Muncii și Justiției Sociale a implementat în perioada martie 2016 - aprilie 2018, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS” (cod SIPOCA 4), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Prin implementarea proiectului a fost creat un set de instrumente de planificare strategică (hărți interactive privind distribuția teritorială a serviciilor sociale existente și infrastructura aferentă acestora, nevoia de servicii sociale și de infrastructură, rata sărăciei relative și rata sărăciei în muncă; metodologie de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean.
Sistemul informatic creat în cadrul proiectului permite integrarea, actualizarea și analizarea datelor aferente serviciilor sociale și infrastructurii acestora, prin dezvoltarea a două programe informatice după cum urmează:
            ▪ Un program informatic geospaţial (PI-GIS) care integrează toate funcțiile necesare în vederea realizării și utilizării următoarelor tipuri de hărţi: (a) harta serviciilor sociale și infrastructura aferentă acestora; (b) harta privind nevoile de infrastructură sociale şi servicii; (c) harta sărăciei; (d) harta sărăciei în muncă.
            ▪ Un program informatic ce permite integrarea și analizarea datelor aferente serviciilor sociale (PI-IASS), respectiv datele oferite de Registrul electronic unic al serviciilor sociale licențiate, gestionat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și alte seturi de date ce vor fi culese prin intermediul unui formular electronic de monitorizare a serviciilor sociale.


Rezultatele proiectului

Click aici pentru a accesa Programul informatic (soft) pentru asigurarea suportului informatic al hărților

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene.
Întreaga responsabilitate aspura corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.


Actualitate