Servicii sociale si incluziunea socială

Servicii sociale și incluziune socială
LEGE- CADRU - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ
- H.G. nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
- O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

NOMENCLATOR SERVICII SOCIALE
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENTE-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A. regulamente-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale – H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

B. regulamente-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială – H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Ordin comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 232/2477 din 15 octombrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale.

Afișează conținut

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro